Geri Tüm Komisyon Raporları

18.02.2016, 26.02.2016 ve 02.03.2016 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

30-Plan ve Bütçe Komisyon Raporları

a-Dalaman Belediyesi’nin 2016 mali yılında uygulanacak olan ek gelir tarife cetveli ile ilgili 04.01.2016 tarih ve 3 nolu Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 25. maddesi gereği onaylanması hususunun görüşülmesi.Tıklayınız.

b-Fethiye Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılmasına dair 01.02.2016 tarih ve 26 Sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereği onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

31-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları 

a-Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz, Milas İlçesi, Küçükdibekdere mahallesi 219 parsel numaralı 340.08 m2yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz içerisinde Berkan GİRGİN’e ait evin bulunması nedeni ile taşınmazın bedeli karşılığında Berkan GİRGİN’e satılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

b-İlimiz bütününde kurulması planlanan Hidroelektrik Santrallerine (HES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esaslarıngörüşülmesi. Tıklayınız.

c-İlimiz bütününde kurulması planlanan Rüzgâr Enerji Santrallerine (RES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esaslarıngörüşülmesi. Tıklayınız.

ç-İlimiz bütününde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrallerine (GES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esaslarıngörüşülmesi. Tıklayınız.

d-Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2015 tarihli ve 388 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planıdeğişikliğine, Milas İlçesinde Tapu adresi Hayıtlı Mahallesi, Şeftali İrimi Mevkiinde bulunan 126 ada, 4 parselin Maliki Hicran SARIMAN’ın 13/01/2016 tarihli dilekçesi ile yaptığı itirazın görüşülmesi. Tıklayınız.

e-Milas İlçesi, Dibekdere Mahallesi, Palamutkışı Mevkii, N19d-a3-2a pafta 533 parsele ilişkin Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

f-Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Eren Mevkii, 4 pafta 508 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

g-Milas İlçesi, Yaşyer Mahallesi, Taşharım Mevkii, 121 Ada, 23 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

h-Seydikemer İlçesi, Yayla Ceylan Mahallesi, Karamarası Mevkii, 461 ada 17 parsele ilişkin “Küçük ölçekli Meyve Suyu ve Şarap Üretim Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

ı-Kavaklıdere İlçesi Çayboyu Mahallesi  N20b-02b-3b ve N20b-02b-3c pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

i-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclis kararına ilişkin itirazların görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.