Geri Tüm Komisyon Raporları

17.05.2016, 25.05.2016, 30.05.2016 ve 03.06.2016 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları
a) PİN:6464,11 nolu, Ortaca Belediyesi sınırları içerisinde kalan ancak Özel Kanunlar kapsamı dışında kalan alanlardaki onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilave plan hükümleri eklenmesi hususunun görüşülmesi.Tıklayınız.

b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 432 ada, 162 parsel ve yakın çevresindeki devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici alan üzerinde “Terminal Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 432 ada, 162 parsel ve yakın çevresindeki devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici alan üzerinde “Terminal Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız. 

ç) İlimiz, Ortaca İlçesi Merkez Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait 260,35 m² yüzölçümüne sahip taşınmazda “Resmi Kurum Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

d) İlimiz, Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Yazkır Mevkii, N20a-07b Pafta 662 ve 675 nolu Kadastro parselleri ve yakın çevresini kapsayan planlama alanı için toplamda “ 969 kW (0,96 MW) kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” ve “Yeşil Alan” düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

e) İlimiz, Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Karaarmut Mevkii, 127 ada 14 nolu toplam 29.216,00 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine iki farklı şirket tarafından A ve B Bölgesine ayrılarak toplam 1,62 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

f) İlimiz, Milas İlçesi, Koru Mahallesi, mülkiyeti Tevliyeti Evlada Meşrut Abdül Aziz Ağa Vakfı’na ait, 102 ada 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 parseller, 120 ada, 1 parsel, 121 ada, 1, 2, 3 parseller, 122 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 parseller ve 123 ada, 6, 7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

g) İlimiz, Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, Değirmenönü Mevkiinde yer alan, tapunun 278 ada, 274 ve 275 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Doğalgaz İletim/Dağıtım Tesisi Alanı (Doğalgaz (CNG), Sanayi ve Oksijen Dolum ve Depolama Tesisi) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

h) İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 123 ada, 76 nolu toplam 9.368,76 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Tarımsal Tesis Alanı (Soğuk Hava Deposu)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız. 

ı) İlimiz, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapuda 022d-14b-2b pafta, 1844 kadastral parselde ve 1845 nolu imar parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde talep edilen "Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, yapılan 3 adet itirazlar ile birlikte değerlendirilerek görüşülmesi. Tıklayınız.

i) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 106 ada 8 parselde yer alan taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.Tıklayınız.

j) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 106 ada 8 parselde yer alan taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.Tıklayınız.

k) İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeni Mahalle, Arapkuyusu Mevkiinde bulunan ve tapunun 454 ada 1-2-3-4 parsellerinde kayıtlı toplam 2495 m² büyüklüğündeki alanda "İbadet Alanı" yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

l) İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeni Mahalle, Arapkuyusu Mevkiinde bulunan ve tapunun 454 ada 1-2-3-4 parsellerinde kayıtlı toplam 2495 m² büyüklüğündeki alanda "Cami" yapılmasına ilişkin hazırlanan PİN: UİP-5553,1 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

m) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/10/2015 tarihli ve 357 sayılı meclis kararı ile onaylanıp 12/11/2015 tarihli ve 410 sayılı meclis kararı ile değişiklik yapılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarının bazı maddelerinin uygulama aşamasında farklı yorumlandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle yönetmeliğin 6’ıncı ve 9’uncu maddelerinin bazı bentlerinde yapılan düzeltmelerin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

n) İlimiz Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi bölgesinde bulunan 2015/4-134 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezince alınmış karar ile tespit edilen halen kullanımda otopark olarak değerlendirilen 162 (Yüz Atmış İki) araçlık yol üstü araç park yerlerinin imar komisyonunda değerlendirilerek planlara dahil edilmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

o) 1/25 000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planına ilişkin itirazların görüşülmesi.Tıklayınız.

ö) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarih ve 129 sayılı kararının tekrar değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.
p) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde yer alan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi mülkiyetinde bulunan 755, 417 ve 745 parseller ile 825 parselin bir kısmını kapsayan yaklaşık 2786,33 m2 büyüklüğündeki alanda üniversite kampüsüne giriş çıkışlarda yaşanan yoğunluğun azaltılması ve kavşak düzenlemesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.Tıklayınız.

r) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer alan, 3 Pafta, 31 ve 92 parsel numaralı toplam 52.910,00 m2 yüzölçümlü kadastro parselleri üzerine 31 parselin tamamında (A Bölgesi) 990 kW ve 92 parselin 13.713,04 m2'sinde (C Bölgesi) 500 kW kurulu gücünde olmak üzere iki farklı şirket tarafından 32.863,04 m2 büyüklüğündeki alanda toplam 1490 kW (1,49 MW) kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

s) İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 332 ada, 1-2-3-4-5 numaralı parsellerdeki “Ticaret- Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

ş) İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 31 pafta, 970 ada, 26 numaralı parselde hazırlanan "TİCK Alanı" amaçlı PİN: 2374,8 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

t) İlimiz, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 791 ada, 2 ve 3 parsellerde yer alan taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

u) İlimiz, Ula Belediye Meclisinin 29.11.1990 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine ek olarak Ula Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih ve 26 sayılı kararında belirtilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü İlavesinin görüşülmesi. Tıklayınız.

ü) İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi UİP 17791,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

v) Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 358 numaralı kadastro parselinde, özel mülkiyete kayıtlı taşınmaz ile 842 numaralı imar parselinde özel mülkiyete kayıtlı taşınmaz ve 1427 numaralı imar parselinde Menteşe Belediyesi mülkiyetine kayıtlı taşınmazın güneyindeki 7m’lik yaya yolu ve Park Alanını kapsayan, Muğla-Kötekli Yeniköy İmar Planının N20-C-3-D-2-B (eski 16M-II) imar paftasında hazırlanan kullanım alanlarının konum ve miktarlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporları
a) 2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın gelir tarifesi değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

b) Yatağan Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Bütçe gelir tarifelerine ek olarak almış olduğu 06.05.2016 tarih ve 2016/132 sayılı Meclis Kararının onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

c) 2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının ek gelir tarifesinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

ç) 2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 2016 Yılı Hizmet Gelir Tarifesi Uygulama Esaslarında yapılan değişikliklerin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

4. Ulaşım Komisyon Raporu
a) Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen, denetlenen ve organize edilen, Belediye otobüsleri, Denetimli Özel Halk Araçları ile Özel Toplu Taşıma Araçlarından faydalanan vatandaşlara, 4736 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile 04/03/2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinde belirtilen kişilere elektronik seyahat kartı basılmasına ilişkin esas ve usuller ile seyahat kartı verilme koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği’nin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.