Geri Tüm Komisyon Raporları

16.11.2021 ve 17.11.2021 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 23. maddesine istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 22.10.2021 tarihli ve E-99954912-869-58695 sayılı yazısı gereğince 2021 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen ücretlere ait yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesine göre görüşülmesi.


b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Performans Programının görüşülmesi. 


c) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 mali yılı bütçesinin görüşülmesi. 


ç) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesi. 


d) Menteşe Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


e) Fethiye Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


f) Ula Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


g) Marmaris Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


h) Ortaca Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


ı) Kavaklıdere Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


i) Bodrum Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


j) Dalaman Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


k) Seydikemer Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


l) Milas Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


m) Yatağan Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


n) Datça Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


o) Köyceğiz Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


ö) Yatağan Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


p) Seydikemer Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


r) Menteşe Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 


s) Kavaklıdere Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


ş) Marmaris Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


t) Ortaca Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


u) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.11.2021 tarih ve 127 nolu Meclis Kararı’nın Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


ü) Köyceğiz Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 


v) Fethiye Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.