Geri Tüm Komisyon Raporları

16.11.2018, 22.11.2018, 29.11.2018, 11.12.2018 ve 13.12.2018 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 702 ada, 250 parsel ve çevresinde Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/674 esas, 2018/224 nolu kararı doğrultusunda; 12.11.2003 tarih ve 168 sayılı mülga Muğla Belediye Başkanlığı'nın Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planının iptal edilerek söz konusu alanın "Plansız Alan"da kalması için Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında alınan Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13/09/2018 tarihli ve 231 nolu kararına askı süresinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesi. Tıklayınız.

b) İlimiz, Seydikemer İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız

c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, 125 ada 1 parsel için “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç) İlimiz, Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, 125 ada, 6, 7, 8 ve 12 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarda planlı “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanımı ile irtibatlı “Trafo Alanı ve Yeraltı Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik N20-D08-B-1-A ve N20-D-03-C-4-D paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi


a) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesinin görüşülmesi. Tıklayınız.

b) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.

c) Menteşe İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

ç) Marmaris İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

d) Milas İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

e) Bodrum İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

f) Fethiye İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

g) Ula İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

h) Ortaca İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

ı) Dalaman İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

i) Yatağan İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

j) Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

k) Bodrum İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

l) Fethiye İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

m) Kavaklıdere İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

n) Ortaca İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

o) Marmaris İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

ö) Datça İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

p) Seydikemer İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız

r) Köyceğiz İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

29. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. 

a) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, 649 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda planlı “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanımı ile irtibatlı “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik N20-B-22-C-3-D ve N20-B-22-C-4- C paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, 603 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda planlı “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanımı ile irtibatlı “Enerji Nakil Hattı (Yeraltı Enerji Nakil Hattı)” ve “Trafo Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N20-B-02-B-1-B ve N20-B-02-B-2-A paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Özlüce Mahallesi, 190 ada 1 numaralı parsel ve 192 ada 4, 5, 6, 7 numaralı parsellerde planlı “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanımı ile irtibatlı “Enerji Nakil Hattı (Yeraltı Enerji Nakil Hattı)” ve “Trafo Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N21-D-01-A-2-A ve N21-D-01-A-1-B paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

30. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. 

a) Ulaşım Dairesi Başkanlığının 10.12.2018 tarih ve E.19130 sayılı yazısı ile 2019 yılı gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız

b) 2019 yılında Menteşe Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.

c) Yatağan Belediye Başkanlığının ek gelir tarifesi ile ilgili 06.12.2018 tarih ve 2018/132 nolu kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi.  Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.