Geri Tüm Komisyon Raporları

16.10.2015 ve 07.10.2015 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. 16.09.2015 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a) Milas Belediyesi’nin 14/08/2015 tarih ve 21596 sayılı yazısı ile gönderdiği Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.
Tıklayınız...
b) UKOME Genel Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda aracını değiştirmek amacıyla başvuruda bulunan plaka sahiplerine yeni bir vasıta alarak aynı plakayı yeni aldığı araca (180) gün içerisinde ilgili Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden tescil ettirebilmesi için düzenlenecek olan “Ticari Plaka (S, T, TM) Trafikten Çekme Belgesi” ücretinin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...
c) UKOME Genel Kurulunun almış olduğu, Muğla ilinde faaliyet gösteren Ticari Taksilerin Çalışma İzin Belgeleri (Ruhsatları) ile Servis Araçları Çalışma İzin Belgeleri (Ruhsatlarının) düzenlenmesi hususunda çalışma grubu oluşturulması konulu 12.06.2015 tarih ve 2015/3-92 sayılı kararı gereği, Ticari Taksi ve Servis araçlarına verilecek çalışma ruhsatı ücretlerinin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...
ç) Muğla ilinde faaliyet gösteren trafik otoparklarının çalışma usul ve denetimlerinin sağlanması için komisyon oluşturulması ile ilgili UKOME Genel Kurulunun 09.01.2015 tarih ve 2014/4-222 Sayılı kararı gereği, trafik otoparklarının UKOME Genel Kurulundan izin alınması şartıyla faaliyette bulunabilmeleri için yerinde yapılacak inceleme ve tespit çalışmaları ile işletme için düzenlenecek olan “Trafik Otoparkı Çalışma İzin Belgesi” gibi işlemlere ait ücretlerin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...
d) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2016 yılı performans programlarının görüşülmesi. Tıklayınız...
e) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün prodüksiyon hizmetleri çekim tarifesinin 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...
f) Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi. Tıklayınız...


2. 07.10.2015 Tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a) Ortaca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine ait 2 adet İtirazın görüşülmesi.Tıklayınız...
b) Ortaca İlçesi, Atatürk Mahallesi, 154 ada 2 parsel “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız...
c) Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesi tapunun 569 ada 102 parselinde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız...
ç) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii, 20 pafta, 513, 514, 515 ve 516 parseller “25 Tonluk Yer altı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız...
d) Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Ekizceönü Mevkii, 12 pafta, 184 ve 185 nolu parsellere ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız...
e) Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi 5838 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız...
f) Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın görüşülmesi. Tıklayınız...