Geri Tüm Komisyon Raporları

15.08.2017, 23.08.2017, 12.09.2017 ve 14.09.2017 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a)Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii, 1895 nolu parseli kapsayan planlama alanı için “ 999 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız
b)Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalan ve plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunan Datça İlçesi, Atatürk Caddesi, Vatan Caddesi ve Ambarcı Caddesi üzerinde hazırlanan ve 23.06.2017 tarihli, 2017/4-284 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin ilgi (c) görüş ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız
c)Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalan ve plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunan Ula İlçesi, Akyaka Mahallesi, Lütfiye Sakıcı Caddesi üzerinde hazırlanan ve 23.06.2017 tarihli, 2017/4-249 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin ilgi (c) görüş ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız
ç)Dalaman İlçesi,  Hakkı Ege Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinde 23.06.2017 tarihli, 2017/4-289 sayılı UKOME kararı ile onaylanan ve ilgi (b) yazı ile revize edilerek tekrar gönderilen yol boyu araç park yerlerinin ilgi (c) ve ilgi (d) görüşler ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız
d)Bodrum İlçesi, Türkkuyusu ve Yeniköy Mahalleleri, Lapaçavuş Sokak üzerinde dere yatağı ve çevresinin düzenlemesine yönelik onaylı Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-C-24-B imar paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Kızılyer Deresi Kanal Güzergâhı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız
e)Bodrum İlçesi, Türkkuyusu ve Yeniköy Mahalleleri, Lapaçavuş Sokak üzerinde dere yatağı ve çevresinin düzenlemesine yönelik onaylı Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-C-24-B-1-A imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Kızılyer Deresi Kanal Güzergâhı ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız
f)İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kıncılar Mahallesi, Medine Pınarı Mevkii, tapunun 101 ada, 4 nolu parsel 25.844,72 m2 alanın, 10.923,00 m2 alan üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali ve Tarım Alanı amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız
g)Fethiye İlçesi, Faralya Mahallesi 121 ada, 48 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
h)Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi IM1/TR40 IM:1 nolu trafo yerleri, Emirbeyazit Mahallesi DM2/TR7, DM2/TR9 nolu trafo yerleri ve Orhaniye Mahallesi'nde zeminde mevcut tesisi bulunan TR:20 nolu trafo yerine ait trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.       
ı)Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Karaarmut Mevkii, 127 ada 14 nolu parselde planlanan “ Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
i)Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/580 esas ve 2017/860 karar nolu kararı doğrultusunda; Mülga Bayır Belediyesinin 02.04.2007 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilerek söz konusu alanın “Plansız Alan”da kalması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.
j)Milas İlçesi, Hacıapti Mahallesi, 1097 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin 2 bendi, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
k)Milas İlçesi, Hacıapti Mahallesi, 1097 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı), Belediye Hizmet Alanı (İdari Bina)” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin 2 bendi, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2-Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi 
a)Ulaşım Dairesi Başkanlığı 03.08.2017 tarih 15371 sayılı yazısı ile "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler İle Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluk Ağı Dışında Kalan Taşıt Yolları Kenarında Bulunan Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesine Yönelik Ücret Tarifesi" nin Haziran 2017 ÜFE oranına göre artırılması ve tarifeye ilave yapılması ile 11.05.2017 tarih 200 sayılı kararı ile onaylanan Trafik Etüdü Kurum Görüş Bedeli ücret tarifesine "Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin taşınmazlarında yapılacak projelere yönelik hazırlanan trafik etütlerinden ücret alınmaz." notunun eklenmesine dair tarife cetvelinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız

16-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a)Milas İlçesi, Kayaderesi Mahallesi, Gökbel Mevkii, 101 ada, 768, 766, 763, 758, 824 parseller ve 101 ada 1 parselde teklif edilen “Eko- Turizm Alanı” amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
b)Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın kullanımının “Pansiyon” olarak değiştirilmesi ve yapı yaklaşma sınırlarının 5 metreye düşürülmesine yönelik meri Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-C-24-B-1-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

27-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a)İlimiz, Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Payam Mevkii, 209 ada, 91 nolu parseli kapsayan planlama alanı için toplamda “999 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” ve “Tarım Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait; 10.08.2017 tarih ve 261 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına tashih-i karar alınması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız
b)İlimiz Ortaca İlçesi Sarıgerme Mahallesi 240 ada 6 parsel nolu taşınmazın bir kısmının 2.Derece Doğal Sit alanında kaldığı, plan onama işlemlerinin Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ayrı ayrı yapılacak olmasından dolayı Başkanlığımızın onama yetkisi bulunan kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı onama yetkisinin 3194 sayılı İmar Kanunun 9.maddesi ile 644 sayılı KHK’nın 7. Maddesi kapsamında değerlendirilerek teklif planın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine yönelik karar alınması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.
c)Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesinde yer alan 421 ada 11 parsel ve 418 ada 8 parseli kapsayan “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
ç)Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesinde yer alan 421 ada 11 parsel ve 418 ada 8 parseli kapsayan “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.