Geri Tüm Komisyon Raporları

15.06.2016, 22.06.2016, ve 12.07.2016 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Gündemi
a) İlimiz Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi bölgesinde bulunan 2015/4-134 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezince alınmış karar ile tespit edilen halen kullanımda otopark olarak değerlendirilen 162 (Yüz Atmış İki) araçlık yol üstü araç park yerlerinin imar komisyonunda değerlendirilerek planlara dahil edilmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

b) Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 358 numaralı kadastro parselinde, özel mülkiyete kayıtlı taşınmaz ile 842 numaralı imar parselinde özel mülkiyete kayıtlı taşınmaz ve 1427 numaralı imar parselinde Menteşe Belediyesi mülkiyetine kayıtlı taşınmazın güneyindeki 7m’lik yaya yolu ve Park Alanını kapsayan, Muğla-Kötekli Yeniköy İmar Planının N20-C-3-D-2-B (eski 16M-II) imar paftasında hazırlanan kullanım alanlarının konum ve miktarlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

c) İlimiz Milas İlçesi Emek ve Selimiye Mahallelerinde yeni açılan cadde ve sokaklara krokilerde belirtildiği üzere yeni isimler verilmesi ile ilgili 06.05.2016 tarih ve 162 sayılı Milas Belediyesi Meclis Kararının onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

ç) Menteşe İlçesi, Özlüce Mahallesi, Kaşbaşı Mevkii tapunun 190 ada 1 ve 192 ada 4, 5, 6 ve 7 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde toplam 2,5 MW kurulu gücünde teklif edilen “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

d) İlimiz Yatağan İlçesi, Köklük Mahallesi sınırlarında yer alan 109 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 35 nolu 93.571,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parselleri üzerinde farklı şirketler tarafından A, B, C, D, E ve F Bölgelerine ayrılarak toplam 5,99 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

e) Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi Yalı Mevkiinde hazırlanan “Trafo (TR4, TR5) Alanı” amaçlı PİN: 9768,4 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.
f) Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 368 ada, 28 numaralı parselde mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine “Kamu Hizmet Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

g) Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 368 ada, 28 numaralı parselde mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine “Resmi Kurum Alanı (Tapu Müdürlüğü)” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

h) İlimiz Yatağan İlçesi, Yava Mahallesi, Gökbel Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirketlere ait tapunun N20A07C pafta 876, 904, 905, 907, 908 ve 909 nolu kadastro parsellerinde kayıtlı toplam 139.677,00 m2 büyüklüğündeki taşınmazlar üzerine toplam 4995 kW (4.99 MW) kurulu gücünde teklif edilen“Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

ı) Kavaklıdere İlçesi, Salkım Mahallesi, Akçataş Mevkii, 3 Pafta 22 nolu 38.220,00 m2 büyüklüğündeki Kadastro parselinin A, B, C ve D Bölgesine ayrılarak toplam 1.998 MW kurulu gücündeki “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

i) Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 238 ada, 3 nolu kadastro parselinin A1, A2, A3, A4 ve A5 Bölgesine ayrılarak toplamda 2,495 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

j) İlimiz Dalaman ilçesi, Şerefler Mahallesi, 104 ada, 1 ve 3 nolu parseller ile 262 ada, 1 nolu parsel üzerinde “Eğitim Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

k) İlimiz Dalaman ilçesi, Şerefler Mahallesi, 104 ada, 1 ve 3 nolu parseller ile 262 ada, 1 nolu parsel üzerinde “Eğitim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

l) İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Sazak Mevkiinde yer alan 15 pafta 1749 ve 1892 nolu 43.434,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parselleri üzerine farklı şirketler tarafından A, B, C, D, E ve F Bölgelerine ayrılarak toplam da 2,99 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

m) Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Mahallesi, Karabekir Mevkiinde, 2764 numaralı imar parselinde, özel mülkiyete kayıtlı taşınmazda, 05.07.2012/17 sayılı mülga Yeşilbağcılar Belediye Meclisi kararı ile onaylı Uygulama İmar Planının N20-A-12-D-2-D imar paftasında hazırlanan yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve kullanım kararının “İmalathane Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma Tesisi)” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi. Tıklayınız.

n) Ortaca İlçesi, Çaylı Mahallesi, 900 ada, 1 numaralı parselde teklif edilen “Özel Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

o) İlimiz Milas İlçesi, Avşar Mahallesi, Alimbey Kuyusu Mevkii, 120 ada 55 ve 56 parsel numaralarında kayıtlı toplam 50.869,31 m2 yüzölçümlü, özel mülkiyetteki taşınmazlar üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (490 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

ö) Seydikemer Belediye Meclisi tarafından ilçenin siluetini etkileyen çatılar ile ilgili aldığı 03.05.2016 tarih ve 64 no.lu kararın, 5216 sayılı Kanunu’nun 14. maddesinin 8. fıkrası uyarınca Belediye Meclisince incelenerek karar alınması teklifi. Tıklayınız.

p) Dalaman İlçesi, Merkez Mahallesi, 3315 ada 8 ve 9 parseller, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Ertuğrul Gazi Caddesi ile Alemdar Caddesinin kesiştiği kavşak noktasında yollar birbirini karşılamadığı için trafik sürekliliğini sağlamak amacıyla kavşak düzenlemesine yönelik hazırlanan UİP-2218,4 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

r) İlimiz Ortaca İlçesi, Gölbaşı Mahallesi, Pazarburnu Mevkii, tapuda 136 ada, 1 parsel, 137 ada 1 parselde kayıtlı toplam 16503,17 m2 yüzölçümlü, şahıs mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

s) İlimiz, Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 162 ada, 2 ve 3 numaralı taşınmazların “Gelişme Konut Alanı” kullanımından “Ticaret Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

ş) İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Bozalan Mevkii, 218 ada 1 parsel numarasın da kayıtlı toplam 5000,07 m² yüzölçümlü, özel mülkiyetteki taşınmaz üzerinde "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün 31.05.2016 tarih ve 555 sayılı yazılarında belirtilen Bodrum İlçesinde bulunan iskele ve rıhtımlarda verilen hizmetlere yönelik gelir tarife tekliflerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

b) 2016 yılı sulama sezonunda, Büyükşehir Belediyemizin işletiminde devam edecek olan 5 (beş) adet mahallede sulama tesislerinden faydalanan çiftçilerden alınacak sulama hizmet bedellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

c) Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Bütçe gelir tarifelerine ek olarak almış olduğu 06.05.2016 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararının onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

ç) Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının bistro masa ve şişme oyun parklarına ait 2016 yılında uygulanacak ek gelir tarife teklifinin görüşülmesi. Tıklayınız.

3. Ulaşım Komisyon Raporunun Görüşülmesi 
a) Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek kıyı tesislerinin işletme esaslarını belirlemek üzere hazırlanan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıyı Tesisleri İşletme Yönetmeliği”nin görüşülmesi. Tıklayınız.