Geri Tüm Komisyon Raporları

07.06.2018, 12.06.2018 ve 13.06.2018 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a)İlimiz, Milas İlçesi, Meşelik Mahallesi, Sefer Alanı Mevkii, 796 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b)İlimiz, Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, Hisar mevkiinde yer alan S.S. Gültan Yapı Koop. sınırları içinde kalan alanda 3 adet “Trafo Alanı”  ve 1 adet “Teknik Altyapı Alanı” yapılmasına yönelik Milas Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunmayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c)Milas İlçesi, Ekinanbarı Mahallesi 102 ada, 41 parsel sayılı taşınmazda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç)6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (ğ) fıkrası ve 27’nci maddesi, Muğla İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Muğla İli 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu uyarınca hazırlanan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge”nin görüşülmesi. Tıklayınız. 

29.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi 
a)İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Soğla Mevkiinde yer alan 1197 numaralı parselde ve Kocaçam Mevkiinde yer alan 1705 parselde kayıtlı taşınmazları kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin reddedildiğine dair alınan 11.01.2018 tarih ve 8 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına yönelik yapılan 1 adet itirazın 5216 sayılı kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

30.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a)Muğla İli, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt ve Muslihittin Mahalleleri sınırında bulunan mevcut kadastral Dirgeme Yoluna ilişkin ulaşım güzergahı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b)İlimiz, Marmaris ilçesinde bulunan “Katı Atık Düzenli Depolama-Ayırma ve İdari Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilave plan hükmü eklenmesine ve plan hükmü değişikliğine ilişkin hazırlanan plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c)İlimiz, Fethiye ilçesinde bulunan “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilave plan hükmü eklenmesine ilişkin hazırlanan plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç)İlimiz, Menteşe ilçesinde bulunan “Katı Atık Düzenli Depo Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerine ilave plan hükmü eklenmesine ve plan hükmü değişikliğine ilişkin hazırlanan plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d)İlimiz, Menteşe ilçesinde bulunan “Katı Atık Düzenli Depo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilave plan hükmü eklenmesine ve plan hükmü değişikliğine ilişkin hazırlanan plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

31.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a)Dalaman Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince ek ödenek verilmesine dair 01.06.2018 tarih ve 39 nolu Meclis Kararının onaylanması hususun görüşülmesi. Tıklayınız.

b)5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) bendi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; Büyükşehir Belediyesi Organizasyon şemasında yapılacak değişikliğin Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmesine müteakip Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının yazı ekinde belirtilen bütçe tertiplerinde kalan ödeneklerin Kültür Turizm ve Spor İşleri Dairesi Başkanlığı 46.48.01.37 Kurumsal Koduna 08.1.0.00 Fonksiyonel Kodu ve bütçe tertipleri açılarak aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.