Geri Tüm Komisyon Raporları

03.03.2021 ve 11.03.2021 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Menteşe İlçesi, Yenice Mahallesi, Ambarkaya Mevkii’nde yer alan, tapunun 242 ada 1 parsel numarasına kayıtlı parselde hazırlanan “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı) Z (Zeytinlik) Notasyonunun ve İlgili Plan Hükmünün Kaldırılması” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48056435 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 16 nolu parselde talep edilen “EkoTurizm Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48399034 Plan İşlem Numaralı 1/25 000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 16 nolu parselde talep edilen “Turizm Alanı (Eko Turizm Alanı)” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48916352 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç) İlimiz, Fethiye İlçesi, Uzunyurt Mahallesi, Kıdrak Mevkii, tapunun 147 ada 1 ve 2 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan TEKLİF-48525335 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


39. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2021 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen Çevre Temizlik Vergisi Ücret tarifesi ve Evsel Katı Atık Ücret tarifesi ile ilgili olarak yazı ekinde yer alan Köyceğiz Belediye Meclisinin almış olduğu 02.02.2021 tarih ve 7, 8 sayılı kararların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi.

Ek için tıklayınız.

b) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2021 yılında uygulanacak gelir tarifesinde bulunan Mermer Atık Ücret tarifesi değişikliği ile ilgili olarak yazı ekinde yer alan Yatağan Belediye Meclisinin almış olduğu 04.02.2021 tarih ve 2021/20 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi.

Ek için tıklayınız.


c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23. maddesine istinaden  Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2021 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre görüşülmesi.

Ek için tıklayınız.


ç) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 2021 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki "Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı" tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 58. maddesi ile 01.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 45 seri nolu "Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği" nin 5. maddesine göre görüşülmesi.

Ek için tıklayınız.


40. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Menteşe ilçesi, Orhaniye Mahallesi, 1026 ada, 331 ve 332 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.


b) Menteşe ilçesi, Orhaniye Mahallesi, 1026 ada, 331 ve 332 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.