Geri Tüm Komisyon Raporları

02.10.2020 Tarihli İhtisas Komisyon Raporu

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) İlimiz, Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, 443, 800 ve 819 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”, “Eko Turizm/Kırsal Turizm Alanı” , “Trafo Alanı” ve “Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N19-A-14-C-3- B ve N19-A-14-C-3-C paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız