Geri Tüm Komisyon Raporları

02.06.2021 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen Ek Madde-3 gereği, 08.04.2021 tarih ve 83 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Kavaklıdere Belediye Başkanlığı tarafından onaylanarak gelen Kırsal mahalle tespitinin, geldiği haliyle onaylanmasına karar verilmiştir. Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği 15.04.2021 tarih ve 31455 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, yönetmeliğin “Karar ve Duyurulması” başlıklı 7. maddesi; "Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirlenmesine ilişkin alınan büyükşehir belediye meclisi kararlarına belirlenen alanın koordinatları eklenir." hükmünü içerdiğinden,  08.04.2021 tarihli ve 83 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının ekinin tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. 

Ek 2 için tıklayınız.


b) Köyceğiz Belediye Başkanlığının 02.02.2021 tarihli ve 10 sayılı Meclis Kararı, 06.04.2021 tarihli ve 24 sayılı Meclis Kararı ve 17.05.2021 tarihli ve 35 sayılı Meclis Kararları doğrultusunda belirlenen İlimiz, Köyceğiz İlçesi, Sazak, Otmanlar, Karaçam, Akköprü, Çayhisar ve Balcılar Mahallesi olmak üzere toplam 6 Mahallenin Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi. 

Ek 2 için tıklayınız.


c) İlimiz, Marmaris İlçesi Çamlı Mahallesi, Taşhan Mevkiinde hazırlanan bütüncül plan çalışmasına esas PİN: UİP­48338616 numara ile Marmaris Belediye Meclisi’nin 02.02.2021 tarih ve 16 sayılı meclis kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin ve Karamehmet Mahalleleri sınırları içerisinde kalan Kamu Hizmet Alanı (Adli Hizmet Tesisi) Amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


d) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin ve Karamehmet Mahalleleri sınırları içerisinde kalan Kamu Hizmet Alanı (Adli Hizmet Tesisi) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


e) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin ve Karamehmet Mahalleleri sınırları içerisinde kalan “Resmi Kurum Alanı (Adli Hizmet Tesisi) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


f) İlimiz, Menteşe İlçesi, Denizova Mahallesi, Akçaalan (Ören) Mevkiinde yer alan, 130 ada, 9 numaralı 178.593,91 m² büyüklüğündeki parselin yaklaşık 9 ha 685 m2’ lik kısmına toplam 4992 kW (4,99 MW) kurulu gücünde teklif edilen "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) ve Tarım Alanı" amaçlı NİP-48052970 sayılı plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca  görüşülmesi.


g) İlimiz, Menteşe İlçesi, Denizova Mahallesi, Akçaalan (Ören) Mevkiinde yer alan, 130 ada, 9 numaralı 178.593,91 m² büyüklüğündeki parselin yaklaşık 9 ha 685 m2’ lik kısmına toplam 4992 kW (4,99 MW) kurulu gücünde teklif edilen "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) ve Tarım Alanı" amaçlı UİP-48018343 sayılı plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


h) İlimiz, Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, 783, 784 ve 797 parsellere ilişkin NİP-48444298 sayılı Plan İşlem Numaralı Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ı) Fethiye Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarihli ve 128 sayılı kararı uyarınca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi kapsamında Fethiye İlçesi, Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık Caddesi, Babadağ Caddesi, Stat Caddesi ve 194. Sokağa cepheli taşınmazların zemin katlarında ticaret kullanımına izin verilmesi talebinin 5216 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi uyarınca görüşülmesi.


i) Fethiye Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarihli ve 127 sayılı kararı uyarınca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi kapsamında Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, İnönü Caddesi, Turgut Özal Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sümbül Sokak, Lale Sokak, Begonvil Sokak, Süleymanağa Sokak, Karanfil Sokak ve Ihlamur Sokağa cepheli taşınmazların zemin katlarında ticaret kullanımına izin verilmesi talebinin 5216 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi uyarınca görüşülmesi.


j) Fethiye Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarihli ve 16 sayılı kararı uyarınca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi kapsamında Fethiye İlçesi, Taşyaka Mahallesi, 177. Sokağa cepheli taşınmazların zemin katlarında ticaret kullanımına izin verilmesi talebinin 5216 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi uyarınca görüşülmesi.


k) İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi 383 ada 225 parsel, 1103 ada 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.