Live Stream

Yol üstü otoparklarla ilgili açıklama


09.11.2018

Muğla İdari Mahkemesi tarafından 2017 yılında iptal kararı verilen “Yol üstü araç park yerleri” ile ilgili davada Yüksek Mahkeme, “Kent merkezleri ve ticaretin yoğun olduğu alanlarda daha çok vatandaşın faydalanması için yol üstü araç park yerlerinin konulması” hususuna değinerek UKOME kararının iptali yönündeki kararı iptal etti.

Menteşe ilçesinin bazı cadde ve sokaklarından “Yol Üstü Araç Parklar”ından alınan ücretlerle ilgili bir vatandaş ve avukatı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne 3 ayrı dava açılmıştı. Açılan dava sonucunda 2017 yılında Muğla İdare Mahkemesi, yol üstü otoparklardan ücret alınmaması için UKOME kararına iptal kararını vermişti.

Yargıya taşınan davada geçen süre zarfı sonucunda Yüksek Mahkeme Karar Gerekçesinde, “Yol üstü araç park yerlerinin tespiti ve işlettirilmesinin yasal bir yetki olduğu, kent merkezleri ve ticaretin yoğun olduğu alanlarda daha çok vatandaşın faydalanması için yol üstü araç park yerlerinin konulması ve ücret karşılığı işletilmesinin gerekli olduğu, Muğla gibi bir ilde bu gerekliliğin daha fazla olduğu ve Muğla Büyükşehir Belediyesince bu işlemin detaylı bir plan ve rapor dahilinde yapılarak, bahse konu cadde ve sokaklarda günlük 400 civarında olan araç park sayısının, ücretli işletilmesiyle 1800 araca kadar çıkıp daha çok vatandaşın hizmet almasını sağladığı, park yerleri ücretsiz işletilirken uzun süreli araç park eden vatandaşlardan dolayı diğer vatandaşların park yeri aramak için trafikte dolaştığı ve daha fazla yakıt tükettikleri gibi hususlarına değinerek Muğla İdare Mahkemesinin UKOME kararının iptali yönündeki kararı iptal etti.” İfadelerine yer verildi.

“Çok sayıda talep ulaştı”

Muğla Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Büyükşehir Belediye Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda yapılan yol üstü araç park yerleri ile ilgili açılan 3 ayrı dava neticesinde 2017 yılında Muğla İdari Mahkemesi tarafından alanın karar sonucu otopark ücretlerinin alınması durduruldu. Bu süre zarfından cadde ve sokaklarda oluşan uzun süreli araç parklarından, vatandaşların park yeri bulamamasından kaynaklı trafik yoğunluğu ve araçların kaldırılması ile ilgili konularda belediyemize çok sayıda talep ulaştı. Yargı sürecinde olan davanın sonucunda Yüksek Mahkeme, Muğla İdare Mahkemesinin aldığı iptal kararını belediyemiz lehine oybirliği ile ve kesin olarak kaldırdı.’”