Geri Haber Listesine Git

Üniversite İçi Ring Hattı Basın Duyurusu

Kampüs içerisindeki binalar arasında oluşan taşıma ihtiyacını karşılamak üzere, kampüs içinde taşımaya yetkili idare olan Üniversite Rektörlüğünün talebi ve izni ile 07.03.2012 tarihinde Muğla Belediyesi (mülga) Üniversite yönetimi arasında (1) yıllık protokol imzalanmış; kampüs içi ring hattı oluşturulmuş ve indi-bindi ücreti 0,20 Krş olarak belirlenmiştir. Süreç içerisinde protokole taraf olan Muğla Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşmuş ve protokolün süresi sona ermiştir.

 02.11.2015 tarihli ve 16093 sayılı 2015-2016 Eğitim yılı 2.Döneminden üniversite içi ring hattının kaldırılacağı belirtilen yazı yazılmış ancak yazımıza geri dönüş alınamamıştır. 28.01.2016 tarihli ve 1764 sayılı yazımız ile Kampüs içi ring seferlerinin 05 Şubat 2016 tarihinde kaldırılacağı mevcut güzergâhın korunarak Üniversite “M” kapısından giriş yaparak Fen Edebiyat Fakültesi son durak olacak şekilde; son duraktan hareketle “M” kapıdan çıkış yaparak Merkeze devam edileceği ve hali hazırda uygulanan kent içi kısa mesafe öğrenci ücret tarifesinin (indirimli 1,50 TL. ) ve ikinci binişlerde %50 indirim tarifesinin (0.75 krş.) uygulanmasına devam edileceği bildirilmiştir. Bu güne kadar protokolün yenilenmesi ya da alternatif çözüm önerileri konusunda üniversiteden herhangi bir talep gelmemiştir.

Konu ile İlgili olarak; , Üniversite Mülki sınırları içerisinde idareden izinsiz başlayıp biten Belediye Otobüs hattı tesis edilmesi uygun olmadığı, birçok üniversitenin kampüs içi taşımacılığını kendi araçları ile yada Mediko-Sosyal Hizmetler üzerinden hizmet alımı yoluyla yaptıkları hususu sözlü ve yazılı olarak üniversite yönetimine defaten bildirilmiş ve Eğitim Öğretim yılı ikinci dönemi itibariyle hattın kullanılamayacağı, taşımanın diğer üniversitelerde olduğu gibi üniversitelerin kendi mülkiyetinde olan servis otobüsleri ile sağlanabileceği belirtilmiştir.  Ayrıca durum Üniversite Yönetimine iletilerek belediyemiz web sitesinde ve araçlara yazı asmak suretiyle ilan edilmiştir.

Ülkemizdeki Üniversitelerin yerleşke içerisinde uygulama örneklerine bakıldığında; İstanbul Boğaziçi Üniversitesi yerleşke içinde; dersliklere, yemekhane ve kolaylık tesislerine üniversitece ücretsiz mekik seferler yaptığı, İstanbul Teknik Üniversitesinde Ayazağa kampüs içinde gün boyu ücretsiz ring seferleri yapıldığı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü içinde ücretsiz ring servisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi kampüs içinde kendi araçları ile ücretsiz ring servisi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüs içi ring servisi, Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüs içi ücretsiz ring sevisi, Karabük Üniversitesi ücretsiz ring servisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi dışardan hizmet alımı şeklinde ücretli (aylık 15,00TL) şekilde, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa-Yıldız kampüs içi ücretsiz ring servisi vermektedir. Özel üniversitelerin tamamına senato kararları ile ücretsiz kampüs içi ring servisleri yapmaktadır.

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere Menteşe ve Kötekli bölgelerinden Üniversiteye yapılan tarifeli belediye otobüsleri 2014 yılından beri aynı ücret tarifesi üzerinden taşıma yapmakta olup, hali hazırda her hangi bir zam yapılmamıştır. Üniversite içerisinde protokol ile yürütülen ve protokol süresi dolan kampüs ringi kaldırılmış ve Bu güne kadar protokolün yenilenmesi ya da alternatif çözüm önerileri konusunda üniversiteden herhangi bir talep gelmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.