SOGEM Öğrencilerine Eramus Bilgilendirme Eğitimi


03.04.2019

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) üniversite öğrencilerinin sosyal hayata aktif olarak katılım sağlamaları ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Erasmus bilgilendirme eğitimleri veriyor.

SOGEM’in Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilişim ve Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirdiği eğitimlerde Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH), gençlik değişim programları üzerinde durularak gönüllülerin yurt dışında sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri programlar üzerinden bilgilendirme yapılıyor.

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve üye olmayıp program dâhilinde yer alan diğer ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlere katılımı destekleyen bir oluşum olan Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH)  kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere gönüllü olarak katılma imkânı buluyor.

Gönüllü öğrenciler SOGEM tarafından verilen eğitim faaliyetlerinden memnuniyetlerini dile getirerek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkürlerini ilettiler.