Live Stream

Muğla’nın Kılavuz Planıyla İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi


04.04.2016Muğla Büyükşehir Belediye Meclisince 10.03.2016 tarihinde itirazların değerlendirilmesi sonucunda kesinleşen 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planına ilişkin Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komitesi (İnşaat Taahhüt) organizasyonu kapsamında düzenlenen 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planına ilişkin bilgilendirme toplantısına, İlçe Sanayi Odaları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile diğer paydaşlar katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ayşe Ünal ve Nazım Planlama Şube Müdürlüğü ekibi tarafından katılımcılara, Muğla’nın kılavuzu niteliğindeki 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planının 2025 hedef yılında, il bütününde koruma-kullanma dengesinin sağlandığı, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek üzere, ölçeğin gerektirdiği detayda belirlenebilen yerleşme alanları ile sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörel gelişmeleri yönlendirecek arazi kullanım kararlarına ilişkin bilgiler verildi.1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planına ilişkin bilgilendirme toplantısında, alt ölçekli imar planlarının Muğla ilinin rehberi niteliğindeki 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak şekilleneceği ve söz konusu planda ölçeğin gerektirdiği yerleşme alanları ve diğer kentsel arazi kullanım kararlarının sınırlarının lekesel olarak belirlenmiş olması nedeniyle planın ölçeği gereği bu plandan ölçü alınarak uygulama yapılamayacağı konuları vurgulandı. Ayrıca, İl genelinde 7 farklı bölgede Muğla Büyükşehir Belediyesi Özel Proje ve Planlama Alanlarının belirlenmiş olduğu belirtilerek; bu alanlarda, alanın niteliği doğrultusunda tarımsal niteliğin korunması ve özgün niteliğin devamlılığının sağlanmasını amaçlayan; turizmin desteklenmesini ve yerel halkın gereksinimlerini karşılayan sosyo-kültürel alanların yaratılmasını amaçlayan projelerin yer alacağı konularında katılımcılara bilgilendirmede bulunuldu. Plan üzerinde ihtiyaç doğrultusunda “1/5.000 ölçekli öncelikli nazım imar planı yapılması zorunlu alanların belirlendiği ve bu alanlara ilişkin alt ölçekli imar planlarının söz konusu 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planının kesinleşmesini takiben etaplar halinde ivedilikle çalışmaların yürütüleceği belirtildi.