Kamuoyu Bilgilendirme


26.07.2018

Turizm sezonunun başladığı bu günlerde vatandaşlar ve ilimizdeki taşımacı esnaf tarafından hiçbir yetki belgesi bulunmayan veya yetki belgesi bulunsa bile bu belgeleri amacı dışında kullanarak taşımacılık yapan özellikle il dışından turizme bağlı olarak yaz sezonunda gelen araçlar ile ilgili birçok şikâyet Muğla Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine iletilmektedir.

Bu konuya ilişkin; 25.05.2018 tarihinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen yetki belgelerinin kapsamı dışında kullanımının tespit edilmesi durumunda birinci seferde (3.000 TL), ikinci tespitinde ise yetki belgesinin iptal edilmesi yönünde yasal düzenleme yapılarak hayata geçirilmiştir. Bu düzenleme ile özelikle Muğla ilimiz gibi turizm dönemlerinde yoğun olan nüfus sebebi ile bu bölgelere gelen yetki belgeli veya hiçbir yetki belgesi /izin belgesi bulunmayan araçların Taksi, Servis ve Toplu Taşıma aracı gibi faaliyet göstermeleri sonucunda hem haksız rekabet ortamının oluştuğu hem de korsan taşımacılık ile bu araçları kullanan insanların can ve mal güvenliğinin hiçe sayıldığı bir gerçektir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak taşımacılık sınıflarının birbirinden ayrılarak esnaflar arasında olası sorunların yaşanmasının önlenmesi ve korsan taşımacılığın engellenmesi hususunda 2014 yılından bu güne yasal mevzuatların verdiği yetkiler çerçevesinde sürekli mücadele edilmekte olup, yetki kapsamı dışında kalan hususlarla ilgili belediyemiz tarafından Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Şoförler Oda Başkanlıkları ve Taşımacı Esnaflar ile istişare toplantıları yapılarak konunun hassasiyeti vurgulanmakta ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Korsan Taşıma ile ilgili mevzuat, başta 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 2918 Sayılı Trafik Kanunları olup, bu kanunlarla da Denetim yetkisi Emniyet ve Jandarma Birimlerindedir, Belediyemiz Zabıtasına sadece Otogar içinde denetim yapma yetkisi verilmektedir.

İlimizde Korsan Taşımanın engellenmesi hususunda gelen talepler üzerine Şoförler odaları, Emniyet ve Jandarma Birimleri ile Sayın Valimiz Başkanlığında toplantı yapılmış, konuya ilişkin olarak halihazır durum, yapılması gereken işlemler vb. konularda Sayın Valimize UKOME Personeli tarafından Brifing verilmiş ve Sayın Valimizin emirleri ile Polis ve Jandarma denetimleri artırılmıştır.

Ayrıca, yaklaşık iki yılı aşkın süredir, Şoförler Odaları ve Taksi duraklarına bilgilendirme toplantıları da düzenlenerek, taksilerin mevcut durumundan kaynaklanan ve vatandaşları korsan taşıma kullanmaya teşvik eden eksikliklerin giderilmesi, taksicilik sisteminin de il genelinde ulaşılabilir, denetlenebilir, sürdürülebilir bir yazılım üzerinden yürütülmesi gerekliliği ve yaklaşan korsan taşıma tehdidi vb. konularda bilgilendirme toplantıları da yapılmaktadır.

25 Temmuz 2018 tarihinde Bodrum İlçemizde çalışan taksici esnaflarımızın korsan taşımayı protesto etmek maksadıyla yapmış oldukları eylemde, Basına beyanat veren Bodrum Şoförler Odası başkanının UKOME Kurulu hakkında yapmış olduğu ifade ile ilgili olarak; Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığınca Belediyemize 05.06.2018 tarih ve 2018/246 sayılı yazı ile ‘’korsan taşımacılığın önlenmesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezince il genelinde turizmde hizmet veren araçların ( Kanunlarımızda Turizm Taşıma Aracı diye bir ifade ve taşıma şekli bulunmamaktadır) sadece 48 plakalı araçlarla yapılmasının sağlanması’’ yönündeki talebi gelmiş olup, Talebe ilişkin olarak yapılan incelemede;

  Talebin kabul edilmesi halinde korsan ve yetki belgesi haricinde taşıma yapan araçların yasal zemine kavuşacağı,  bu iznin sadece 48 plakalı belgesiz araçlara verilmesinin çözüm olmayacağı, D2 Yetki Belgesine kayıtlı ya da hiçbir belgesi olmadan il dışından gelen farklı plaka kodlarına tescilli araçlarını kolaylıkla birkaç gün içinde 48 plakaya çevirebilecekleri, yabancı plakalı araçların sadece bir plaka değişikliği ile korsan taşımacılık faaliyetine devam edebileceği, UKOME Kurulunca alınacak karar sonrasında söz konusu korsan taşımacılara izin verilmiş olacağı hususu bildirilmesine rağmen, aynı talep 10.07.2018 tarih ve 2018/296 sayılı yazı ile yeniden bildirilmiştir. Bir başka ilin UKOME Kurulu tarafından D2 Yetki Belgeli araçlara il içerisinde “Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi” adı altında il içerisinde taşıma yapmalarına izin verilmesine rağmen aynı ilin UKOME Kurulu tarafından alınan yeni bir karar ile B2/D2 Yetki Belgeli araçların il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapmaları da sonlandırılmıştır.

              Sonuç olarak, Ülkemizde ve ilimizde taksi taşımacılığı mevzuatlarla belirlenerek bu yetki sadece ‘T’ plakalı araçlara verilmiş olup, bunun haricinde yapılan taşımacılığın korsan taşıma olduğu değerlendirilmektedir. Bodrum Şoförler Oda başkanının yapmış olduğu talep mevcut taksicilerimizin mücadele ettiği korsan veya yetki dışı faaliyet gösteren taşımacılara yasal zemin sağlamak anlamına geleceği ve taksici esnafımızın mağdur olacağı düşüncesiyle tekrar değerlendirmek üzere başvuru sahibine iletilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.