Meclis Canlı

Jeotermal Çalışmalarında Bir Adım Daha Atıldı


05.05.2015

Muğla Büyükşehir Belediyesi, jeotermal sahalarının tanınması, şifalarının bilinmesi ve halkın hizmetine sunulması konusunda çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait, 48002 nolu  Dalaman jeotermal işletme ruhsat sahasında  bulunan  sıcaklığı 27-30  C aralığında olan  jeotermal nitelikli suların  29.04.2015 tarihi itibariyle E.N.H (Enerji Nakil Hattı) sondaj ve motopomp işleri sonlandırıldı ve tıbbi yönden zengin suların jeotermal turizm kapsamında kullanılmasına yönelik tüm alt yapı çalışmaları tamamlandı. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları kapsamında MTA(Maden Tetkik Arama) Genel Müdürlüğü’ne yaptırılan jeotermal su analizleri tamamlatıldı ve suların mineral zenginlikleri ortaya konuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Emin Madran, yürütülen çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından onaylanmış 1/10000’lik jeoloji haritaları hazırlandı ,  Kaynak Koruma zonları belirlendi ve Kaynak Koruma Alan Etüt Raporu kapsamında bunlar derlenerek suların devamlılık ilkesine dayanılarak doğallığı bozulmadan işletilebilmesi açısından hazır hale getirildiğini söyledi. Emin Madran; “Sıcaklığının yanı sıra Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından tüm analizleri yapılmış Tıbbi değerlendirme raporlarına göre; inflamatuvar romatizmal hastalıkların (romatoid  artrit, ankilozan, spondilitbaşta olmak üzere)  kronik dönemlerinde ,kronik bel ağrıları, osteoaetrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının ; miyozit ,tendinit, travma ,fibromiyalji  sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde , ortopedik operasyonlar ,beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında kronik dönemdeki seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda , cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla stres bozukluğu , nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında; güneş banyoları ile banyo uygulamaları suretiyle seçilmiş deri hastalıklarının tamamlayıcı tedavisinde ,üst solunum yollarının kataral rahatsızlıklarında uygun parçacık büyüklüğü sağlanarak hekim kontrolünde inhalasyon tedavilerinde kullanılabilir özellikleri olan Dalaman jeotermal sularımızın diğer turizm tesislerine dağıtımı yapılabilir hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak  Muğlamızın jeotermal ve kaplıca turizmi kapsamında zenginleşmesi yönünde büyük adımlar atmaya ve bu yönde çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.” dedi.