Live Stream

“İdari Para Cezaları ve Belediye Gelirleri” Eğitimi Düzenlendi


31.08.2016Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ ve ilçe belediye personellerine yönelik “Yerel Yönetimlerde İdari Para Cezaları ve Belediye Gelirleri” konulu eğitim programı gerçekleştirildi.Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde yapılan eğitim programına Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, Datça Belediyesi, Dalaman Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Ortaca Belediyesi’nden 110 personel katıldı.  Kamu Yönetim Uzmanı Cemal Özyardımcı’nın katkıları ile düzenlenen eğitimde Belediyelere Görevleriyle Orantılı Gelir Kaynakları Sağlanması ve Gelirlerin Yasal Dayanağı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Gelirlerin Yasal Dayanağı, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu,  5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun, şartlı ve şartsız Bağışlar, yardımlar ve fonlar, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, İller Bankası-belediye İlişkileri, belediye hizmetleri-satış ve kira gelirleri, belediye gelirlerinin takip ve tahsilinde uygulanacak esas ve usullerle, zamanaşımı vb. iş ve işlemler, Belediyelerde 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uygulaması, Belediyelerde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim programının sonunda katılımcılar uygulamada yaşanan sorunlar hakkında sorular sordu.Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ali Zağlı program ile ilgili yaptığı açıklamada: “Yerel Yönetimlerde İdari Para Cezaları ve Belediye Gelirleri Eğitimi’ni 2016 yılı yıllık eğitim planına dahil etmiştik. Yerel yönetimlerde mali işlerin dengede yürümesi hesap verilebilirlik ve kurum imajı için önemlidir. Bu sebeple bu alanda yürütülen işlerin titizlikle yapılabilmesi için usul ve esasları bilmek gerekir. Hizmet içi eğitim konularını belirlerken personelin çalışma hayatında yüksek düzeyde kolaylık sağlayacak konular olmasına dikkat ediyoruz. Eğitimin katılan personele verimli olmasını dilerim.” dedi.