Live Stream

Hizmet içi eğitimler devam ediyor


11.12.2018

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve ISO 19011 İç Tetkikçi Eğitimi düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Nolu hizmet binasında düzenlenen eğitimde, kalite kavramı, genel çevre kavramları, sistem, süreç, süreç yaklaşımı, risk bazlı düşünme, ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi temel ilkeleri ve kavramları, kalite yönetim sistemi maddelerinin tetkikçi gözüyle yorumlanması, ISO 14001 çevre yönetim sistemi temel ilkeleri ve kavramları, çevre yönetim sistemi standart maddelerinin tetkikçi gözüyle yorumlanması, ISO 19011 iç tetkik maddeleri, tetkik çeşitleri, tetkikin faydaları, denetim prensipleri, denetim programlarının planlanması ve yönetimi, denetim uygulaması, denetim raporları ve düzeltici faaliyetler, tatbiki denetim uygulamaları (planlama, denetim)  gibi konular hakkında bilgiler verildi.