Hizmet içi eğitimler devam ediyor


01.08.2018

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ ve İlçe Belediye personeline yönelik “Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Mevzuatı” ve “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 485 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” konulu eğitim programı düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim programlarına Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra MUSKİ ve İlçe Belediyelerinin personeli de katılım sağladı. Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Mevzuatı eğitiminde bilgi edinme hakkı, bilgi verme yükümlülüğü, başvuru usulü, istenecek bilgi veya belgeler, bilgi veya belgeye erişim süreleri, başvuruların cevaplanması hakkında bilgiler verildi.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 485 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eğitim programı iki günde tamamlandı. Birinci günde Yerel Yönetim Gelirleri, Özellikleri ve Türleri, Belediye Alacaklarının Teminat Altına Alınması, Borçluyu Beyana Çağrı Usulleri, Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Gönderilmesi,  Haciz Varakası Düzenlenmesi, Yetki, Usul ve Esaslarından hakkında bilgiler verildi. İkinci gün ise Haczedilecek ve Haczedilemeyecek Mallar, İhale Süreci Usul ve Esasları, Tahsil Zamanaşımı ve Zamanaşımında İstisnai Durumlar ile Zamanaşımının İşlemediği Haller hakkında bilgiler verildi.