Hafriyat Atıkları Taşıma İzin Belgesi


28.04.2015

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Taşıma İzin Belgesi veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hafriyat ve Denetim Şube Müdürlüğü, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği 24 ve 25. Maddeleri uyarınca; hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi ve kuruluşlara “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” veriyor. Yönetmelik gereğince ilgili kişi ve kuruluşlar taşıma izin belgesini almakla yükümlüler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan V. Aylin Giray konu ile ilgili yaptığı açıklamada, taşıma izin belgesi ile kayıt dışı ve kaçak hafriyat atıklarının taşınmasının önüne geçmek için çalıştıklarını ve izin belgesinin yıllık ücretinin Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri arasında en düşük ücretlerden biri olduğunu söyledi. Aylin Giray; “Taşıma izin belgesi almak isteyenler için gerekli evraklar, gerçek kişi için; Dilekçe(aslı), İmza Sirküleri(aslı veya noter tasdikli), Vergi Kaydı(aslı), Araçların Ruhsat Fotokopileri, Noter Tasdikli Taahhütname(Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetmeliğine uygun hareket edileceğine ve araçların damperlerini en geç 15 gün içinde sarı renge boyatacağına dair)(aslı), Hafriyat Taşıma İzin Belgesi Ücretinin Dekontu. Tüzel Kişi için gerekli evraklar; Dilekçe (Aslı), Ticaret Sicil Gazetesi Örneği, İmza Sirküleri, Vergi Kaydı (Aslı), Araçların Ruhsat Fotokopileri, Noter Tasdikli Taahhütname (Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetmeliğine uygun hareket edileceğine ve araçların damperlerini en geç 15 gün içinde sarı renge boyatacağına dair) (aslı), Hafriyat Taşıma İzin Belgesi Ücretinin Dekontu ile Daire Başkanlığımıza başvuru yapabilirler.” dedi.