Çevreci Büyükşehir’in Çalışmaları Devam Ediyor


09.07.2018

Turizmin yanı sıra madencilik, hayvancılık ve tarım gibi birçok sektörün yoğun olarak gerçekleştirildiği Muğla’da çevre ve insan sağlığı açısından dengenin korunması için Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını titizlikle yürütüyor. 

Bin 480 kilometre kıyı şeridine sahip olan Muğla’da yaz aylarında artan nüfus ile birlikte, üretim sektöründen kaynaklı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucunda üretim, yaşam, çevre ve insan sağlığı açısından dengenin korunması gerekliliği ciddi bir boyut kazanıyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak geleceğe dönük yatırımlar yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, projeleriyle farkındalık yaratmaya çalışıyor.

İl genelinde faaliyet gösteren ve standart uygulamaların yanı sıra ek uygulamaları hayata geçiren işletmelerin çevre konusunda yaptığı çalışmaların örnek teşkil etmesi açısından Büyükşehir Belediyesi tarafından “Çevreye Duyarlı Tesisler” yarışması düzenlendi.

Yarışma kapsamında il sınırları içerisinde yer alan, çevre ve imar kanunuyla ilgili gerekli belgelere sahip, çevreye duyarlı faaliyetler gösteren işletmeler değerlendirmeye tabi tutuldu. Ödül alacak firmalarda aranan kriterler; çevre ve imar kanunlarıyla ilgili gerekli belgelere ve izinlere sahip olmak, çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili belgeye sahip olmak, çevre izin belgesine sahip olmak, son 1 yıl içerisinde herhangi bir çevre cezası almamış olmak, çevreyi koruyan ve doğaya katkı sunan herhangi bir proje veya çalışma gerçekleştirmiş olmak olarak belirlenmiştir. Değerlendirme aşamasında işletmeler ile birebir görüşmeler yapılarak gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadıkları incelendi.

Yarışmada zeytinyağı sektöründe 3 fazlı üretimden 2 fazlı üretime geçmesi sonucunda atık su oluşumunun önlenmesi ve böylelikle su kullanımının azaltılması, yenilenebilir enerji ile ilgili yürüttükleri proje çalışmalarından dolayı Bişen Zeytinyağı Üretim Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. ve iç su balıkçılığı sektöründe enerjinin etkin kullanımının sağlanması amacıyla tesis içerisindeki mekanik ekipmanlarda enerji tasarruflu sisteme geçilmesi, ölü balıklar için atık yönetimi, atıkların bertarafı ve geri kazanımının sağlanmasından dolayı Olivka Tarım Ür. San. Tic. A.Ş. “Çevreye Duyarlı Tesis” ödülünü aldı. Turizm sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, atık yönetimi, atıkların uygun bertaraf ve geri kazanımının sağlanması, su tüketimi için tasarruflu cihazların kullanımına geçilmesi, ısı yalıtımı ve enerjinin etkin kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalardan dolayı Manas Otelcilik Eml. Tur. Tic. A.Ş., mermercilik sektöründe ise güncel, enerji tasarruflu ve verimli teknolojik ekipmanların kullanılması, üretim esnasında oluşan atıksuların arıtılarak geri dönüşümünün sağlanmasından dolayı Ermaş Mad. Tur. İnş. Tic. A.Ş. ödülün sahibi oldu.