Meclis Canlı

Büyükşehir’in hizmet içi eğitimleri devam ediyor


27.12.2019


Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personele ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet’ ve ‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’ konulu eğitim programı düzenledi.

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet’ eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmakta olan psikologlar tarafından belediyecilik hizmeti sunan personel ve MUTTAŞ bünyesinde çalışan şoförlere “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet” eğitimi verildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUTTAŞ’ta çalışan personel katıldı. Eğitimde çalışanlara kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık oluşturmak ve bilinç kazandırmak adına toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, kadına karşı şiddet, şiddet türleri, medeni haklar, sözleşmeler ve yasalar konularında bilgi verildi.

‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’ eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ ve İlçe Belediye personeline yönelik “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” konulu eğitim programı düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim programına Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra MUSKİ ve İlçe Belediyelerinin de personeli katılım sağladı. Programda 1953 Yılında Yürürlüğe Giren 6183 Sayılı Kanunun Genel Esasları Kamu Alacağı Niteliğindeki Alacaklar Nelerdir? Kamu Alacağının Tahsilinde İzlenecek Yöntemler,  Kamu Alacağının Zorla Tahsili Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar ve Cezalar Kanun ile İlgili Yapılan Güncel Yasal Düzenlemeler ve diğer kanunlarla olan ilişkisi konularında bilgiler verildi. Katılımcıların soruları cevaplandırıldı.