Büyükşehir’den Tarihi Miras İçin Bir Adım Daha


24.05.2016Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın projelerinden bir diğeri olan  Tarihi Miras Bilgi Sistemi hayata geçirildi.Tarihi Miras Bilgi Sistemi(TAMBİS) projesi ile, Muğla İli sınırları içerisindeki tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları envanterinin Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinde görüntülenmesi, işlenmesi ve güncellenmesi amacı ile CBS veri tabanı ve altlık haritalar hazırlandı. Bu kapsamda Menteşe İlçesi pilot bölge seçildi ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı KUDEB Şube Müdürlüğü, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Karya Araştırma Merkezi ile birlikte çalışılarak verilerin temini sağlandı. TAMBİS Projesi için Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünce oluşturulan CBS alt yapısı ile ofis ortamında ve arazide sözel/grafik veri girişleri sağlanabiliyor ve söz konusu grafik veriler ile sözel veriler ilişkili bir şekilde sunulup sorgulama yapılabiliyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünce, KUDEB Şube Müdürlüğü, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  Müdürlüğü ve MSKÜ Karya Araştırma Merkezinden temin edilen veriler TAMBİS projesine entegre edilip, kurulan sistem masaüstü yazılımlardan bağımsız web uygulaması olarak sunuldu ve arazi uygulamasına başlandı.Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sorumlusu Umut Barış Barut, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Tarihi Miras Bilgi Sistemi(TAMBİS); Tescilli taşınmazların coğrafi konumları ile tescil fişlerindeki ve kullanıcı tarafından talep edilen özelliklerin yer aldığı sözel verileri birlikte görüntülenebileceği, sorgulanabileceği ve yönetebileceği bir platformdur. KUDEB Şube Müdürlüğü kullanıcıları; kendilerine tanımlanmış olan yetki düzeylerine göre web uygulaması şeklinde bu sisteme ulaşıp gerekli veri girişlerini sağlayabilmekte ve gerekli düzenleme işlemlerini hem arazide WEB üzerinden hem de masaüstü bağlantısı yapılarak ofis ortamında gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca oluşturulacak veriler ile CBS ortamında tescil durumu, envanter durumu ve yoğunluk analizi gibi haritalar hazırlanabilecektir.”