Büyükşehir’den Geçiş Yolu İzin Belgesi İlke ve Esasları


05.10.2015

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi 10.09.2015 tarih – 321 sayılı meclis kararı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yer Alan (Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bakım Ağı Dışında Kalan) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında İlke ve Esasları” ve 10.09.2015 tarih – 318 sayılı meclis kararı ile de geçiş yolu izin belgesi ücretlerioy çokluğu ile onaylandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan geçiş yolu izin belgesi ilke ve esasları; İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya Büyükşehir Belediyesi gibi 15 farklı büyükşehir belediyelerinin geçiş yolu izin belgesi ilke ve esasları ile Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 Sayılı Kanun ve Otopark Yönetmeliği ve TSE 10551 Sayılı Şehir İçi Yollar – Otolar İçin Otopark Standartları gibi yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Alper Kolukısa konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk ve yetki alanında bulunan yollarda trafik güvenliğine etki edebilecek her türlü yapı ve tesislerin yapılması, açılması, işletilmesi veya tadil edilmesinde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak aranacak usul, esas ve şartları kapsayan bu karar ile İlimiz sınırları içinde her türlü tesisin denetim altına alınmasını sağlayacak ilke ve esaslar ortaya konuldu.”