Live Stream

Büyükşehir’den 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi


06.03.2020


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ ve İlçe Belediye personeline yönelik “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi’’ düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice tarafından verilen Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlar ile Bunların Üyesi Olduğu Mali İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasları Eğitimi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Eğitiminin yanı sıra üçüncü eğitim programı olan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimine Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra MUSKİ ve İlçe Belediyelerinin de personeli katılım sağladı. Programda; kanunun kapsamı, kamu kaynağının kullanılmasının genel esasları, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme, bütçe türleri ve kapsamı, harcama yetkisi ve yetkilisi, ihale yetkilisi, su-kanal idareleri,  muhasebe yetkilisi mutemedi, kamu idarelerinin sorumluluğu hakkında bilgilere yer verilip, katılımcıların soruları cevaplandırılarak eğitim sonlandırıldı.