Live Stream

Büyükşehir Zabıtasından Halk Sağlığı İçin Denetim


10.08.2015

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığı için gerçekleştirdiği denetimlerine devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Hal Şube Müdürlüğü Zabıta Amirliği, Muğla İli genelinde faaliyet gösteren marketlerde satışa sunulan ürünlerin denetimini yapmaya devam ediyor. Zabıta ekipleri, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik gereği “Toptan veya Perakende Mal Satışında, Malların Üzerinde veya Kap ya da Ambalajlarının Herkes Tarafından Kolaylıkla Görülebilecek Bir Yerinde Satışa Sunulan Mal Hakkında Bilgilerin Bulunduğu Künyenin Bulundurulması Zorunludur, Malların Toptan veya Perakende Satışını Yapanlar ile Malları Taşıyanlar ve Depolayanlar, Bunların Toptancı Halinden Satın Alındığını veya Toptancı Haline Bildirildiğini Belgelemek Zorundadır” hükümleri gereğince denetimlerini gerçekleştiriyor.

1 Ocak 2014 tarihinde uygulanmaya başlanan “5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Şevket Gülen, yeni yasanının üretici ve çiftçiyi koruduğunu aynı zamanda tüketicilerin de hak ve menfaatlerinin yasa ile korunduğunu belirtti. Gülen; “Amacımız, kanunda öngörüldüğü üzeresebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını sağlamak, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumaktır. Market ve Pazar yerleri gibi ürünlerin perakende olarak satışı sunulduğu yerlerde satışa sunulan her ürünün ürün bilgilerini içeren künyesinin vatandaşlar tarafından görülebilecek şekilde standa konulması gerekmektedir. Yaptığımız denetimlerle hem ticaretin kayıt altına alınmasını hem de tüketicilerimizin kaliteli ve hijyenik ürün satın alabilmesini hedefliyoruz. Önümüzde ki dönem içerisinde de kontrollerimiz aralıksız devam edecektir.” dedi.