Geri Haber Listesine Git

Büyükşehir İtfaiyesi Olaylara 7/24 Hazır


Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaların önemli bir aşaması olan risk değerlendirme çalışmaları yalnızca zorunluluk olan sürelerde değil sürekli yapılmasını sağlamak için birim amirleri ve iş güvenliği uzmanı beraber, çalışanların sürekli katılımını sağlayan bir sistem oluşturuldu.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı risk analizi ve değerlendirmesi çalışmaları kapsamında öncelikle; çalışanlara tehlike ve risk belirleme anketi uygulandı. Anket sonuçları, birim sorumluları ve tecrübeli çalışanların görüşleri, iş güvenliği uzmanı saha gözlemleri, bilimsel çalışmaların incelenmesi sonucunda çalışanların, ziyaretçilerin ve vatandaşlarımızın maruz kalabileceği 26 faaliyet başlığında yaklaşık 300 adet tehlike belirlendi. Her bir faaliyet ve faaliyete bağlı tehlikeler kodlanarak standart hale getirildi. 13 grup amirliğinden ikişer personel Risk Analizi Destek Personeli olarak atandı. Risk analizi destek personeli ve birim sorumlularına, iş güvenliği uzmanı tarafından eğitim verilerek, uygulamalar yapıldı.Bildirim kutularına bırakılan formlar, iş güvenliği kurul toplantıları, risk analizi çalışmalarında, yeni ekipman alımlarında, devam eden faaliyetlerde bildirilen, tespit edilen yeni tehlikeler olması durumunda kodlama sistemine göre, tüm destek personeline elektronik ortamda bildirilerek her bir hizmet binası için oluşturulan risk analizi formlarına işleniyor ve çözüm önerileri sunuluyor. Bu sayede risk analizi çalışmalarının sürekliliği ve birimler arası eşgüdümü sağlanıyor.

İş güvenliğine gönderilen formlar incelenerek İtfaiye Daire Başkanlığı onayına sunularak ve talimatlar doğrultusunda eksiklikler tamamlanacak.Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan İtfaiye Dairesi Başkanı Raşit Çöl “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı oldukça geniş bir coğrafyada 13 ilçede 40 ayrı hizmet noktasında  485 çalışanımızla yangın söndürme, her türlü arama kurtarma faaliyetleri, yangın önleme, baca denetimleri gibi birçok tehlikeli faaliyetleri yürütüyor. Vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat her türlü acil durumlarda yanındayız. Yaptığımız çalışmalar ve eğitimlerle hem vatandaşlarımızı daha iyi şekilde korumayı hem de görevli personelimizi tehlikeden uzak tutmayı hedefliyoruz. Tüm kurumlara örnek olacak olan bu sistemi kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik  ediyorum.” İfadelerini kullandı.