Büyükşehir ile ODTÜ’nün Ortak Çalışması Türkiye’ye Örnek Oldu


06.06.2017

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında yasalardan kaynaklanan boşluklar nedeni ile Türkiye’de bir ilk olan çalışmanın altına imza atarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne teknik bir rapor hazırlatarak meclisinde onaylattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bu yana Ülkemiz ve Muğla için önemli olacak çalışmalar ve hizmetlerde üniversitelerle, sivil toplum kuruluşları ve kooperatiflerle birlikte ortak hareket etmeye, bilimsel ve katılımcı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarı kuran, Köyceğiz Beyobası Kooperatifi ile Alım Garantili Çiçek Üretiminde 6 milyon rakamını geçen, Haşere ile mücadelede Ege ve Ankara Üniversitesi’nden uzmanlarla ve Golf Alanı projelerinin sakıncalarını belirlemek ve bu sakıncalardan nasıl korunulacağına ilişkin Yıldız Teknik Üniversitesiyle çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezine (YT-MATPUM) Yenilenebilir Enerji Kaynakları (RES,GES,HES)  Kullanılarak Elektrik Enerjisi Üretimine İlişkin Rapor hazırlattı. Türkiye’de bir ilk olan çalışma, düzenlenen panellerde örnek olarak gösterilmektedir. Ayrıca belirlenen ilke ve esaslar çevre illere de referans olmaktadır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ODTÜ’ye hazırlattığı rapor hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; “5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı İl bütününde talep edilen RES, GES VE HES projelerinin olası sakıncalarının ortaya konulduğu ve bu sakıncalardan nasıl korunulacağına yönelik teknik ve bilimsel bir çalışma. Rapor, santrallerin (RES,GES,HES)  avantaj-dezavantajları, Çevresel Kriterler, Muğla ili Geneli Enerji Potansiyeli ve Mevcut Santraller, Santrallere (RES,GES,HES) ilişkin Mevzuat, Santraller (RES,GES,HES) için Literatürde yer alan Yer Seçim Kriterleri, Muğla ili için Önerilen Değerlendirme Kriterleri ve Muğla ilinde RES,GES,HES Projeleri Mekansal Yer Seçimine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri (ArcGIS) Uygulamasını içermektedir. Raporun hazırlatılma nedeni ise; Muğla’nın Özel Statü, Koruma alanlarına sahip bir il olması, bu kapsamda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına (RES,GES,HES) yönelik Yer Seçimi yapımına yönelik herhangi bir çalışmanın olmaması, Çevre ve İmar Konularında yasal düzenlemelerde bu konuya yönelik eksikliklerin olması ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yoğun bir şekilde RES,GES,HES yapımına yönelik taleplerde bulunulmasıdır. Raporun Hukuki bir dayanak oluşturması ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne yapılacak başvurulara altlık oluşturabilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2016 tarih ve 144, 145 ve 146 sayılı kararları ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esaslar belirlenmiş olup; RES, GES ve HES Önerilen Alanlara İlişkin Haritalar hazırlandı. Meclis Kararları ile gelen başvurular değerlendirilip Santrallere (RES,GES,HES) yönelik İlke ve Esaslar dahilinde  RES,GES,HES alanlarına ilişkin yer seçimleri değerlendirilebilmektedir.

“Muğla’da Akademik Çalışmalara, Ortak Akla Önem Veriyoruz”

Muğla’da akademik çalışmalara, ortak akla ve birlikte üretmeye önem verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, Muğla’nın doğal ve coğrafi güzellikleri, tarihi zenginlikleri ile özel bir il olduğunu ve Muğla’yı hep birlikte koruyarak, güzelleştirerek geleceğe taşıyacaklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla için bir karar alırken öncelikle işin uzmanlarından bilimsel ve akademik fikir alırken aynı zamanda kendi teknik ekiplerimizle de değerlendirmeler yapıyor Muğla için en iyisini, en yararlısını yapmaya çalışıyoruz. ODTÜ’ye hazırlattığımız yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili rapor yasa ve mevzuatlardan kaynaklanan boşlukları doldurarak enerji üretirken çevremizi de korumamız için bir altlık oluşturdu. Bu çalışma akademisyenler ve konunun uzmanları tarafından da Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması diye panellerde, televizyonlarda örnek gösterilmeye başlandı. Muğla’ya en iyi hizmeti verirken ülkemiz için örnek teşkil edecek çalışmaların altına imza atmak bizleri ayrıca gururlandırdı. Muğla’mızı daha yaşanır bir şehir yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.