Büyükşehir, çevreci projeleri ile Muğla’yı uluslararası platformlarda temsil ediyor


25.12.2021


Küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliği ile ilgili mücadele konusunda örnek çalışmalara imza artan Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğini azaltmak ve uyum sağlamak için birçok proje ortaya koydu.

 

Muğla’yı uluslararası arenada temsil etmek amacıyla birçok platforma üye olan Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği konusunda küresel çabalara katkıda bulunmak amacıyla Avrupa İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesini imzaladı.

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda olumsuz etkileri doğrudan hissedilen iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının önüne geçmek ve iklim değişikliğine uyum sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Öz kaynaklarının yanı sıra hibe desteklerinin kullanımı ile çeşitli projeler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atıyor.

 

İklim değişikliğini azaltmak ve değişikliğe uyum sağlamak için çalışmalar yürütülüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğini azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için birçok proje ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi ilk olarak 2015 yılında il genelinden ve belediyeden kaynaklı atmosfere salınan karbon emisyon miktarının hesaplanması amacıyla İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planını (SEAP) hazırlandı. Ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Avrupa Birliği’nin (AB)  finanse ettiği,  yürütücü kuruluşunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın olduğu hibe programı kapsamında Muğla’da İklim Değişimi Azaltımı projesi yapıldı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan atık yönetimi, ulaşım ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklı sera gazı emisyonun dijital ortamda izlenmesi, iklim değişikliği konusunda kamuoyunun bilinçlenmesi ve küresel çabalara katkıda bulunması sağlandı. İklim değişikliğine uyum ile ilgili Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi (SEKAP) Muğla’da hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 9 Ekim 2019 tarihinde başlanan çalışmaların 2023 yılında tamamlanması ile Muğla İli Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Uyum Eylem Planı hazırlanacak.

 

Muğla uluslararası platformlarda temsil edilerek görünürlüğü arttırılıyor

Büyükşehir Belediyesi Muğla’nın uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmak amacıyla birçok platforma üye olarak sözleşmelere taraf oldu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi uluslararası platformda yer almak ve küresel mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla 8 Nisan 2021 yılında Avrupa İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesini imzaladı. Sözleşme kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını en az yüzde 40 azaltacak ve iklim değişikliğine karşı ilimizin direnci arttıracak çalışmaları hayata geçirecek. İklim değişikliğini azaltmayı taahhüt eden dünyanın mega kentlerinden oluşan C40 ağına Türkiye’den dahil olan tek il olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine Şehirler Sıfıra Yarışıyor’a Muğla Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Yine iklim değişikliği konusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi, WWF’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülüğünde, iklim değişikliği ile uluslararası mücadele kapsamında başlatılan Bir Dünya Kenti Yarışmasına dahil oldu. Yarışma kapsamında Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalar ve sera gazı envanteri azaltım ve uyum eylemleri gibi mevcut durumu ile ilgili sistemde raporlama yapılıyor. OPCC (Bir Dünya Kenti Yarışması) katılımcıları arasından seçilecek şehirlere 2022 yılı boyunca dijital platformda şehirler için iklim planlarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine yönelik çalışmaların yürütüleceğinin duyurulması üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından Future Proofed-Geleceğin Dayanıklı Şehirleri Platformu’na başvuru yapıldı. Platform kapsamında Muğla, iklim eylemlerini yapay zeka tabanlı dijital bir araçla toplumsal fayda ve maliyet açısından izleme imkanına sahip olacak.

 

Muğla’nın karbon ayak izini 2030 yılı itibariyle yüzde 40 azaltmak hedefleniyor

Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele konusunda azaltım ve uyum hedeflerine ulaşmak amacıyla kısa ve orta vadeli eylem planlarını hayata geçiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Muğla’nın karbon ayak izini 2030 yılı itibariyle yüzde 40 azaltmayı hedefliyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi vatandaşların iklim değişikliğinden etkilenmemesini hedefleyerek iklim krizi ile ilgili mücadelede uluslararası düzeyde varlığını sürdürmek, için iklim mücadelesinde öncü olan dünya kentlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmaya devam ediyor.