Geri Haber Listesine Git

Büyükşehir Belediyesi’nden Bir İlk Daha

Büyükşehir Belediyesi’nden Bir İlk Daha

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bütün Muğla’yı ilgilendiren ve yeni Büyükşehir Belediyesi olan illerde ilk olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nı hazırlayarak Büyükşehir Belediyesi meclisinden oy birliği ile geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi toplam yüzölçümü 13.247 kilometrekare olan Muğla ilinin 9706 kilometrekare olan planlama alanının 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nı hazırlamak için 2014 Temmuz ayında başlattığı çalışmaları, 13 ilçe belediyesi, sivil toplum örgütleri, Daire Başkanlıkları ve meslek odaları ile birlikte hareket ederek tamamladı. Yeni Büyükşehir olan illerde bir ilk olan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediyesi meclisinde oy birliği ile karara bağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun çalışmaları ile hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile Muğla’nın yerleşme alanları, sanayi, turizm, tarım, ulaşım gibi sektörel gelişmeleri yönlendirecek arazi kullanımı planlanmış, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin plan onaylama yetkisi dışında kalan korunan alanlar(özel çevre koruma bölgeleri, doğal sit alanları, milli park alanları, tabiatı koruma alanları vb.)ile turizm merkezleri, kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri onama sınırı dışına çıkarıldı.

Büyükşehir Muğla’nın Geleceğini Planladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ayşe Ünal, Muğla’nın geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu ve bu alanların tarihi, kültürel, turizm amaçlı koruma alanları kapsamına girdiğini söyledi ve ilgili mevzuat gereği her tür ölçekte imar planlarını onama yetkisinin ilgili bakanlıklarda olduğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ayşe Ünal, hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı için çalışmalara temmuz ayında başladıklarını, 13 ilçe belediyesi, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile birlikte çalışarak Muğla’nın geleceğini planladıklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen 1/25.000 ölçekli nazım imar planının toplam yüzölçümü 13.247 kilometrekare olan Muğla’nın yüzölçümünün yüzde 73’ünü kapsadığını söyleyen Ayşe Ünal, planlama alanının yüzde 83 lük kısmının tarım ve orman alanı olarak ayrıldığını, koruma-kullanma dengesi gözetilerek çevresel değerlerin korunduğu bir yaklaşımla Muğla Nazım İmar planın hazırlandığını belirtti.

Büyükşehir meclisinde karara bağlanan imar planının yasa gereği belirlenen süre olan bir ay boyunca Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nda ve Muğla Büyükşehir Belediyesi web sayfasında ilan edileceğini söyleyen Ayşe Ünal, vatandaşların imar planına kolaylıkla ulaşabileceklerini hatırlattı.