AYKOME Kurul Toplantısı Yapıldı


30.04.2015

Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından“ Muğla İli 2015 Yılı Alt yapı Yatırım Programı “ oybirliğiyle karara bağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan alt yapı yatırımı yapan Kurum ve Kuruluşların Alt Yapı Kesin Program taslağı “ Muğla İli 2015 Yılı Alt Yapı Yatırım Programının onaylanması” gündem maddesi gereğince toplandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Müfit Bayram’ın Başkanlığını yürüttüğü toplantıda, açılış konuşmasını yapan Fen İşleri Daire Başkanı Hida Kılıç konu ile ilgili şunları söyledi;“AYKOME’nin amacının Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapacakları alt yapı çalışmalarının, İlçe Belediyelerinin yapacakları üst kaplama çalışmaları yürütülürken, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak için kurulduğu, alt yapı çalışmalarının, yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile İlçe Belediyeleri arasında koordineli bir şekilde çalışarak yürütmeyi hedeflediğini, her kurumun ayrı ayrı aynı yerlerde kazı işlemlerini yürütmemesi için gerekli izin ve koordinasyonu sağlayıp Muğla’mıza daha düzenli hizmet sunmayı hedefliyoruz.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile 9  Kurum ve Kuruluşun temsilcilerinin katıldığı toplantıda karara sunulan “Muğla İli 2015 Yılı Alt Yapı Yatırım Programı” AYKOME Kurulunda oybirliğiyle kabul edildi.