Geri Tüm Duyurular

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

Duyuru          

 T.C MuğlaBüyükşehir BelediyeBaşkanlığıYazıİşleri Ve Kararlar Dairesi BaşkanlığıKuruluş,Görev, ÇalışmaUsul ve EsaslarıHakkındaYönetmeliğininBazıMaddelerinin DeğiştirilmesineDair Yönetmelik MuğlaBüyükşehirBelediye Meclisinin 10.08.2017 tarih ve 278 sayılıKararıile kabul edilmişolup, Belediyemizin www.mugla.bel.tr resmi web sitesinde 21.08.2017 tarihinde yayınlanmış olup aynı gün yürürlüğegirmiştir.İlan olunur

Ek için Tıklayınız.