Geri Tüm Duyurular

Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 174 ada, 23 ve 178 Ada, 14 Nolu Parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

Askı ilan tutanağı için tıklayınız.