Meclis Canlı

Yatağan İlçesi Köklük Mahallesi 111 ada, 1, 12 ve 14 parseller Ticaret Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı


27.09.2022Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 

Ticaret alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı için tıklayınız...