Geri Tüm Duyurular

Yatağan İlçesi, Köklük Mahallesi, 109 ada 15,16,17,18,19,20,21 ve 35 parseller "Güneş Enerji Santrali" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Askı İlanı

Askı İlan Tutanağı için tıklayınız