Geri Tüm Duyurular

Yatağan İlçesi Kavak Mahallesi İnaderesi Mevkiinde 1/5000 Ölçekli GES Amaçlı NİP


Yatağan İlçesi Kavak Mahallesi İnaderesi Mevkii 175 Ada, 1 ve 2 parseller üzerinde "Güneş Enerji Santrali" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı ilan tutanağı için tıklayınız...