Geri Tüm Duyurular

Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi (Stratorıikeia) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı.


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..

1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Hükümleri için tıklayınız..