Geri Tüm Duyurular

Yatağan İlçesi Akyol Mahallesi 278 Ada,94 Nolu Parselde "Katı Atık Tesisleri Alanı" Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...