Geri Tüm Duyurular

Yatağan İlçesi Akyol Mahallesi 142 Ada, 5-13-15-17-20-21 ve 278 Ada, 85-139-263 Parsel 1/5000-Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Askı ilan tutanağı için tıklayınız.

Plan örneği için tıklayınız.