Geri Tüm Duyurular

Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge

3194 sayılı İmar Kanun'un 27. maddesinin gereğince uygulamada birliğin sağlanması amacıyla gerek ilçe belediyelerimizin ve gereksede ilgili meslek odalarının görüşleri alınarak daire başkanlığımızca  "Muğla Büyükşehir Belediyesi, Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Yapılaşmalar Hakkında Yönerge" hazırlanmış ve 13.08.2015 tarih be 281 nolu Meclis Karar ile onaylanmıştır. Hazırlanan bu yönerge; Uygulama İmar Planı Bulunmayan, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planında aksine bir hüküm getirilmemiş olan, Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan, herhangi bir korunan alanda kalmayan (sit, ÖÇK vb.), köyden mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000'in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden ve uygulama imar planı bulunmayan yerleri kapsamaktadır.

Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında yönerge için tıklayınız.