Geri Tüm Duyurular

Ula Kızılağaç Mahallesi İntepe Mevkiinde Yer Alan Tapunun Bazı Ada ve Parsellerinde Bulunan Kayıtlı Taşınmazlara İlişkin "Ticaret" Amaçlı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...