Meclis Canlı

Ula İlçesi Sarayyanı Mahallesi 152 Ada, 3-4 Parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı


26.12.2022Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 

NİPR Paftası için tıklayınız...