Geri Tüm Duyurular

Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi belirli Ula İlçesi, parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar ile ölçü krokisinde (A) ile gösterilen 37 nolu 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde imar uygulaması İlan Edilen


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız..