Live Stream

Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 30 Nolu 3194/18. Madde İmar Uygulaması


17.11.2023Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...

Mal sahipleri araştırma ve özet formu (kadastro parseline sıralı) için tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveli (İmar Parseline Sıralı) için tıklayınız...