Meclis Canlı

Tescile Esas Onaylanmış Parselasyon Planlarının Askı İle İlan Edilmesi


04.07.2022Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Mülkiyet listesi için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...