Geri Tüm Duyurular

Ortaca İlçesi Merkez Mahallesi Bahçelievler Mevkii 1110 ada, 1 nolu parsel, 1033 ada, 1 parsel ile 381 ada, 1 ve 2 nolu parselleri Kapsayan Alandaki 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Askı İlan Tutanağı İçin tıklayınız.


1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Örneği İçin tıklayınız.