Live Stream

Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi 195 ada, 196 ada ve 197 ada Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) oranına dahil edilecek alanların bulunduğu bölgede 103 nolu 3194 sayılı İmar Kanununun 18 Madde İmar Uygulaması


06.09.2023


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...

Mal sahipleri araştırma ve özet formu (kadastro parseline sıralı) için tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveli (İmar Parseline Sıralı) için tıklayınız...    

Geri Dönüşüm Uygulama Planı için tıklayınız...     

Geri Dönüşüm Cetvelleri için tıklayınız...