Geri Tüm Duyurular

Ortaca İlçesi Dalaklı Mahallesi 505 Ada, 37 ve 38 Parseller, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Askı ilan tutanağı için tıklayınız.