Geri Tüm Duyurular

MUSKİ Mayıs Ayı Olağanüstü Genel Kurul Kararları

Karar No Konu Karar Özeti
8 Gündem Duyurulan Gündem; Başkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Tekliflerden oluşan 2 maddelik gündemin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
9 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu Genel Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden hazırlanan, MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporunun; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Hürol ÖNDER, Biray TAŞKESİĞİ, Halil İbrahim DOĞRAMACI, Yakup OTGÖZ, Özay TÜRKLER Vekili Mehmet Atalay AKMAN, Muhammet KARAKUŞ Vekili Hüseyin BÜYÜKOKUTAN ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Selim BAĞCIOĞLU ve İlhan ŞİMŞEK’ in 8 Ret oyu ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Kamil CEYLAN’ ın 1 Çekimser oyuna karşılık (Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve İYİ Parti Grubunun) 32 Kabul oyları ile 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince kabulüne Genel Kurulumuzca OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.
10 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42 nci 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddelerindeki hükümler gereğince Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
11 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı Cetvellerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42 inci, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü , Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35 inci ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddelerindeki hükümler gereğince Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
12 Ek Ödenek MUSKİ Yönetim Kurulunun 22.04.2022 tarihli ve 54 sayılı kararı ile görüşülerek Genel Kurula sunulan, Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçları kapsamında elektrik, akaryakıt, kimyevi ürün, personel ve sıhhi tesisat alımlarının enflasyon oranları ve döviz kurundaki ani yükseliş sebebiyle artmasından dolayı bütçeye konulan ödeneğin yetersiz kalması sebebiyle ihtiyaç duyulan ek ödeneğin, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile  Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
13 MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı MUSKİ Yönetim Kurulunun 02.02.2022 tarihli ve 20 sayılı kararı ile görüşülerek Genel Kurula sunulan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
14 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Hizmet Tarifesi

MUSKİ Yönetim Kurulunun 29.04.2022 tarihli ve 65 sayılı kararı ile tespit edilerek Genel Kurula sunulan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Hizmet Tarifesi” nin 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu ekinde  sunulduğu şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

2022 Hizmet Tarifesi eki için tıklayınız..

15 Yazılı Önerge Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz Hürol ÖNDER ve Selim BAĞCIOĞLU tarafından verilen yazılı önergenin 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
16 MUSKİ Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı MUSKİ Yönetim Kurulunun 06.05.2022 tarih ve 70 sayılı kararı ile görüşülerek Genel Kurula sunulan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
17 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi MUSKİ Genel Kurulu’nun 2022 yılı Mayıs ayı olağanüstü toplantısına katılamayan; Kemal ÖZYURT, Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Fatih ÖLEMEZ, Fehmi Selçuk EVCİ, İhsan ÖZTÜRK, Mustafa KARACAN, Eray ÇİÇEK, Gürsel İNCE, Alim UZUNDEMİR, İsmail MİLAT, Mustafa KARA, Alper ÇALIKOĞLU, Bayram Önder AKDENİZLİ, Levent TOSUN, Beyhan AKCAN, Mustafa TOKSÖZ, Emre KARAÖZ ve Mustafa ŞAHBAZ’ın mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.